Skip to content
We are currently delivering to the following countries: AT, CZ, DE, ES, FR, HU, HR, IT, NL, PL, RO, SK, SI
We are currently delivering to the following countries: AT, CZ, DE, ES, FR, HU, HR, IT, NL, PL, RO, SK, SI

Gwarancja

W przypadku reklamacji gwarancja jest ważna tylko przy uwzględnieniu następujących warunków: Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i jakościowe wykonania oraz jest ograniczona do wartości produktu. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zużyciem lub niewłaściwą obsługą przez osoby trzecie nie są objęte gwarancją i nie mogą zostać zaakceptowane. Złożenie ważnej reklamacji i wypełnionej karty gwarancyjnej jest obowiązkowe. W przypadku zasadnej reklamacji mamy prawo do wymiany w celu odstąpienia od obowiązku naprawy. Wszelkie roszczenia wykraczające poza samą wartość produktu nie będą akceptowane.

Uszkodzenia linii lotniczych Obsługa bagażu linii lotniczych jest najczęstszą przyczyną uszkodzeń bagażu i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas transportu bagażu. Zalecamy, abyś zawsze poświęcił chwilę na sprawdzenie bagażu, gdy zdejmujesz go z karuzeli. Jeśli wystąpią jakiekolwiek szkody transportowe, przed opuszczeniem lotniska należy zgłosić roszczenie do linii lotniczej lub ich przedstawiciela, ponieważ po wylocie nie będą one rozpatrywać żadnych roszczeń odszkodowawczych.